กระทรวงแรงงาน หางานช่วยโควิด-19 ปชช.ที่ไม่มีรายได้

Spread the love

              กระทรวงแรงงาน ร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน จ้างงานโครงการฟาร์มตัวอย่าง เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้ ปชช.ที่ไม่มีรายได้  มีรายได้วันละ 300 บาทต่อวัน และว่างงานจากช่วงโควิด-19   ให้มีงานทำ เพื่อจุนเจือครอบครัวในช่วงนี้

                นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด-19 ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดสิงห์บุรี หมู่ที่ 1 และ 2 ตำบลท่าข้าม และหมู่ที่ 3 ตำบลวิหารขาว อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ช่วย ปชช.ที่ไม่มีรายได้  มีรายได้

               โดยนางเธียรรัตน์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19  ที่เกิดในประเทศไทย และทั่วโลก รวมถึงสถานการณ์วิกฤตการณ์ภัยแล้ง ส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจถดถอย ประชาชนเกิดความยากลำบากในการประกอบอาชีพ สถานประกอบกิจการ มีการปิดกิจการ เลิกจ้าง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจ้างงาน

 

               กระทรวงแรงงาน จึงร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ให้มีการดำเนินการโครงการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปี 2563 ภายใต้กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วนชื่อ โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด -19  เพื่อให้ประชาชนวัยแรงงาน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19   ที่ว่างงานและขาดรายได้ สามารถประกอบอาชีพได้จากประสบการณ์ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน

                เรื่องรูปแบบการจ้างงาน  เป็นการปรับปรุงพื้นที่ของโครงการให้เป็นไปตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยปรับพื้นที่ โคก หนอง นาโมเดล ให้เป็นแหล่งจ้างงานให้กับราษฎรที่ประสบปัญหาในพื้นที่ ทำให้ราษฎรไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานไปหางานทำถิ่นอื่น โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

          โดยมีการจัดสรรงบจ้างงาน จำนวน 19.8 ล้านคน ซึ่งมีแผนดำเนินการในพื้นที่ 17 จังหวัด 30 ฟาร์มตัวอย่าง ภายในระยะเวลา 60 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 พ.ค.-28 ก.ค.63 ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องปฏิบัติงานวันละ 8 ชั่วโมง และจะได้รับค่าตอบแทนวันละ 300 บาทต่อคน ทั้งนี้จะมีพี่น้องแรงงานได้รับผลประโยชน์ รวมจำนวน 1,101 คน สำหรับจังหวัดสิงห์บุรีมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 50 คน ชาย 20 คน หญิง 30 คน

    

              นางเธียรรัตน์ กล่าวทิ้งท้ายว่า โครงการจ้างงานเร่งด่วนนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะฝึกการเรียนรู้เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากการว่างงานเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 กิจกรรมที่ทำ อาทิ การตัดต้นไม้ปรับปรุงพื้นที่โครงการ การทำปุ๋ย การผสมดิน การถางหญ้าในแปลงผัก ขุดลอกคูคลอง เป็นต้น

              ซึ่งจะได้รับค่าแรง 300 บาทต่อวัน เมื่อทำครบแล้วหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่จะสำรวจความต้องการเพื่อต่อยอดการประกอบอาชีพตามความต้องการเพื่อให้มีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ประคับประคอง จุนเจือ ครอบครัว ในช่วงยุคโควิด-19 นี้ และถ้าคนที่อยากมีอาชีพที่มั่นคงต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *